Në Emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit Hutbeja e Lamtumirës