Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) în Biblie – Ahmed Deedat