Muhammed, Guds sidste sendebud – Indevaerende Er Mohammad (Fred Vaere Med Ham)