MAPHUZIRO A CHISILAMU – K wa Olankhulo Zina Posakhala Chi Arab – Kalasi 1 – Hadith – Mchiyankhulo Cha Chichewa – Waheed Abdul Salam Baali