Kvinnan i islam Kontra kvinnan i den Judisk-Kristna traditionen