DIALOG POMIĘDZY PROFESOREM – ATEISTĄ A MUZUŁMAŃSKIM STUDENTEM