Kungabe-babethandaza-Kanjani-labaprofethi-uAbraham-uMose-uJesu-Kanye-no-Muhammad-ukuthula-kube-kubo-Ahmed-Deedat-PDF

Kungabe babethandaza kanjani labaprofethi uAbraham, uMose, uJesu kanye no Muhammad (ukuthula kube kubo)? Kwake kwenzeka ngelinye ilanga uShaikh Ahmad Deedat, isifundiswa esikhulu enkolweni yobu Islam evakashele edolobheni lase Jeddah e Saudi Arabia wabe esexoxa ngesinye sezihlakalo ezake zamehlela empilweni yakhe. Wathi kwake kwenzeka wathatha iqembu lamakrestu nama Juda elivakashisa emosqueContinue Reading