BOKAO KA BOKHUTSHWANE JWA TSELA YA GO TLHALOGANYA ISLAM [PDF]

DITENG Ketapele………………………………4 Kgaolo Ya Ntlha BONGWE BOPAKI JWA NNETE YA ISLAMO. 5 1) Maranyane a Dimakatso tsa Kur’an e e Molemo………………………………………………….6 A) Kur’an mo kgolong ya go gola ga Ngwana mo Popelong……………………………………….7 B) Kur’an ka tsa Dithaba……………………………………………………………………………..…12 C) Kur’an ka Tshimologo ya Lebopo…………………………………………………..………………14 D) Kur’an mo karolong nngwe ya BobokoContinue Reading