Gusul-kitaby-Birnace-saylama-alymlaryn-jemi-PDF-DOCX

Gusul kitaby: Bu gysgaça makala öz içine gusul babyna degişli, ýagny, gusul sözüniň manysy, hökümi, sypaty we ş. m. mowzuklary öz içinde jemländir. – Gusul sözüniň manysy, hökümi we delili Dil taýdan manysy: “Endamy kämil ýuwmaklyk”. Şerigat taýdan manysy: “Endamyň ähli ýerine suw ýetirmeklik, ýa başgaça aýdanymyzda: “Alla tagala üçin,Continue Reading

Taret-kitaby-Birnace-saylama-alymlaryn-jemi-PDF-DOCX

Täret kitaby: Bu gysgaça makala, öz içinde täret mowzugyna degişli ähli bölümleri, ýagny, täret sözüniň manysy, täret kylmagyň hökümi, onuň parzlary, şertleri, sünnetleri we ony pozýan zatlar barada, gysgaça agzandyr. Täret kitaby – Täret sözüniň manysy we hökümi. Dil taýdan manysy: “Ýagşylyk we tämizlik”. Şerigat taýdan manysy: “Alla tagala ybadatContinue Reading