Oraza-kitaby-Birnace-saylama-alymlaryn-jemi-PDF-DOCX

Oraza kitaby: “Fykh al-Muýesser” kitabyndan alnan, bu gysgaça makalada, oraza tutmak sözüniň açyklamasy, onuň hökümi, haçan tutmaly wagtlary we ş.m agyz beklemeklige degişli, ähli hökümler jemlenendir. Oraza kitaby Bu bolsa, bäş baby öz içine alýandyr: – Birinji bap: Oraza tutmak babyna giriş Bu bolsa aşakdaky meselelerden ybaratdyr: – Birinji mesele:Continue Reading

Uc-asyl-we-onun-delilleri-Muhammet-ibn-Suleyman-At-Temimi-PDF-DOCX

Üç asyl we onuň delilleri: Bu gysgaça kitapça örän peýdalydyr. Çünki bu kitapça, her bir gulyň hökman biläýmeli üç sany meselesini we onuň delillerini öz içinde jemländir. Ol üç sany mesele bolsa, her bir ynsan öz perwerdigärini we onuň buýran ybadatlaryny, dinini, onuň mertebelerini we her bir mertebäniň rükünlerini weContinue Reading

Yslamyn-sutunleri-we-akydanyn-esaslary-Muhammet-ibn-Salyh-Al-Useymin-PDF-DOCX

Bu gysgaça makala Şeýh Muhammet ibn Salyh Al-Useýminiň “Iman esaslarynyň şerhi” atly kitabyndan alnan bir parçadyr. Çünki bu makala, yslamyň alty sütünlerini we yslam akydasynyň esaslaryny kuran we sünnetden delilli, gysgaça beýan edýändir. Yslam dininiň bina bolýan esaslary bäşdir. Ibn Omar-yň -Alla ondan razy bolsun- rowaýat etmegine görä, Pygamber -sallallahuContinue Reading