Haj-kitaby-Birnace-saylama-alymlaryn-jemi-PDF-DOCX

Haj kitaby: Bu gysgaça makala, hajyň we umranyň görnüşlerini, oňa degişli meseleleri we onuň nähili dogry edilişi barada öz içinde jemländir. Bu bolsa, ýedi baby öz içine alýandyr: Birinji bap: Haj etmeklik babyna giriş Bu bolsa aşakdaky meselelerden ybaratdyr: Birinji mesele: Haj etmeklik sözüniň açyklamasy: Hajyň dil taýdan manysy: “Gönükmek”Continue Reading

Yslamyn-sutunleri-we-akydanyn-esaslary-Muhammet-ibn-Salyh-Al-Useymin-PDF-DOCX

Bu gysgaça makala Şeýh Muhammet ibn Salyh Al-Useýminiň “Iman esaslarynyň şerhi” atly kitabyndan alnan bir parçadyr. Çünki bu makala, yslamyň alty sütünlerini we yslam akydasynyň esaslaryny kuran we sünnetden delilli, gysgaça beýan edýändir. Yslam dininiň bina bolýan esaslary bäşdir. Ibn Omar-yň -Alla ondan razy bolsun- rowaýat etmegine görä, Pygamber -sallallahuContinue Reading