Prorok-Jezis-v-Korane-Dr.-Abd-Ar-Rahman-bin-Abd-Al-Karim-Ash-Sheha-PDF-DOC

Obsah 1. Úvod 2. Prvé stvorenie 3. Stvorenie nebies a zeme 4. Múdrosť ukrytá za stvorením človeka 5. Potreba poslov 6. Veľkí Boží proroci 7. Ľudia potrebujú prorokov a poslov 8. Božia múdrosť pri výbere Jeho prorokov 9. Stvorenie Adama, otca ľudstva 10. Vyhnanie Adama a jeho manželky z rajaContinue Reading