Dette-er-Islam-PDF

Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse? Vi forstår at hvis en familie skal fungere godt så må den ha et ansvarlig overhode. Skal en by være fremgangsrik så må den ha en dyktig administrasjon, og ingen stat kan overleve uten enContinue Reading

Islam-Religionen-for-Alle-Mohammad-Tawfik-Ahmed-PDF

Norsk gjengivelse av Al-Fatiha (Kapittel 1, vers 1-7), eller Åpningsbønnen av Koranen: 1- I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn 2- Lovet være Gud, all verdens Herre, 3- Han, den Barmhjertige, den Nåderike, 4- Han, Herren over dommens dag. 5- Deg tilber vi, vi søker hjelp hos Deg. 6- LedContinue Reading