Islam-Religionen-for-Alle-Mohammad-Tawfik-Ahmed-PDF

Norsk gjengivelse av Al-Fatiha (Kapittel 1, vers 1-7), eller Åpningsbønnen av Koranen: 1- I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn 2- Lovet være Gud, all verdens Herre, 3- Han, den Barmhjertige, den Nåderike, 4- Han, Herren over dommens dag. 5- Deg tilber vi, vi søker hjelp hos Deg. 6- LedContinue Reading