فهرست مقدمو باب پهريون ان ڳالهه جو بيان ته ايمان کان سواءِ دين جي ٻين مسئلن ۾ به چئني فقهي امامن جو عقيدو ساڳيو آهي. باب ٻيو: امام ابو حنيفه ﷥ جو عقيدو الف: توحيد جي باري ۾ سندس قولَ ب: تقدير جي باري ۾ سندس قولَ ج: ايمان جيContinue Reading