-جو-خزانو-حصن-المسلم-الشيخ-سعيد-بن-علي-القحطاني-PDF-DOC

دعا جا آداب باوضو هجڻ قبله رخ هجڻ هٿ کڻي گھرڻ حمد ۽ ثنا ۽ درود ۽ سلام استغفار ۽ بخشش گھرڻ پهرين پاڻ لاءِ دعا گھرڻ (پوءِ ٻين لاءِ ) عزم۽ سنجيدگي سان گھرڻ وري وري گھرڻ لفاظي کان پاسو ڪرڻ ادب ۽ عاجزي سان پاسوگھرڻ دل سان گھرڻContinue Reading