Amaturo-Zakat-PDF-DOCX

Intangiriro Imana yategetse abagaragu bayo ibikorwa binyuranye byo kuyigaragira, muri byo harimo ibigendanye n’imbaraga z’umubiri nk’iswala, hakabamo ibikorwa byo gutanga umutungo ukunda uwutangiye roho yawe, ariyo maturo (Zakat) n’imfashanyo (SWADAKA), hakabamo na none ibikorwa by’umubiri n’umutungo icyarimwe nka HIDJA (umutambagiro mutagatifu) na DJIHADI (Guharanira inzira z’Imana), hakabamo ibikorwa byo kubuzaContinue Reading