Jezus-w-Islamie-PDF

Treść tego opracowania oparta jest o angiclskie tłumaczenie znaczenia Koranu, autorstwa Muhammad Muhsin Khan & Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali, Islamic University al-Madinah al-Munawwarah. Selekcja wersetów została dokonana na podstawie książki “What did Jesus really say?” autorstwa Mish’al ibn Abdullâh al-Kadhi, (drugie wydanie, 1995). Wersety zostały uzupelnione przypisami gdzie było to niczbędne.Continue Reading

Sharh-us-Sunnah-Imam-Abu-Muhammad-al-Hasan-ibn-Ali-bin-Khalf-al-Barbahari-PDF

Spis Treści 1: Sunnah jest Islamem, a Islam jest Sunną 2: Częścią Sunny jest trzymanie się Dżama’ah. 3: Sahabah są fundamentem Dżama ah …….. 4: Wszelkie sprawy zostały jasno ustalone przez Sunnę i Dżama’ah 5: Właściwe zrozumienie religii 6: Wszelka innowacja (w Religii) jest zbłąkaniem 7: Wszystkie poważne innowacje iContinue Reading