Czy-doktryna-Trojcy-pochodzi-od-Boga-M.-A.-C.-Cave-PDF-DOC

Książka dostarcza odpowiedzi m.in. na pytanie kiedy i w jaki sposób doktryna Trójcy została włączona do wiary chrześcijańskiej. Od autora: Cytaty biblijne pochodzą z Revised Standard Version (RSV), skopiowane z pierwotnych języków, będących przekładem (Biblia Króla Jakuba) z 1611 roku, wersja poprawiona 1881-1885 i 1901 r., a także wersja poprawionaContinue Reading

Bog-w-chrzescijanstwie-Jaka-jest-Jego-Natura-Dr.-Naji-I.-Al-Arfaj-PDF

Krótka broszura skłaniająca chrześcijańskich czytelników do refleksji na temat postrzegania Boga. Jaka jest Jego prawdziwa natura? Co na ten temat mówi Biblia? Dedykowane Wszystkim, którzy obiektywnie, szczerze i uczciwie poszukuja prawdy! Pytania Przed Lektura: 1. Jaka jest natura Boga w chrzeœcijañstwie? 2. Czy Bóg jest jeden czy w trzech osobachContinue Reading

Tylko-Jedno-Przeslanie-Dr.-Naji-Arfaj-PDF

Od stworzenia pierwszego człowieka – Adama, Bóg objawiał ludziom Swoją Wolę. Powoływał wielu Proroków, m.in. Noego, Abrahama, Mojżesza, Jezusa i Muhammada (pokój z nimi). Wszyscy oni zostali wysłani z tym samym przesłaniem: Prawdziwy Bóg jest tylko jeden i tylko Jego należy czcić. Czytamy o tym tak w Biblii, jak iContinue Reading

Jezus-w-Islamie-PDF

Treść tego opracowania oparta jest o angiclskie tłumaczenie znaczenia Koranu, autorstwa Muhammad Muhsin Khan & Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali, Islamic University al-Madinah al-Munawwarah. Selekcja wersetów została dokonana na podstawie książki “What did Jesus really say?” autorstwa Mish’al ibn Abdullâh al-Kadhi, (drugie wydanie, 1995). Wersety zostały uzupelnione przypisami gdzie było to niczbędne.Continue Reading