Предговор Во името на Аллах, Семилосниот, Милостивиот Благодарноста му припаѓа на Аллах, Божјиот мир и спас нека се со Божјиот пратеник, со неговото семејство и неговите верни другари,па велам: Една од најголемите благодети е исламот, верата на умереноста која е во согласност со човечката природа, сеопфатна и комплетна вера, вераContinue Reading

Содржина Предговор 1 Посета 6 Патувањето 11 Телесниот изглед на Божјиот пратеник – Аллаховиот благослов и мир нека се со него 16 Говорот на Божјиот пратеник – Аллаховиот благослов и мир нека се со него 18 Однесувањето и претставителноста на Божјиот пратеник – Аллаховиот благослов и мир нека се соContinue Reading