Содржина Предговор 2 Верувањето во Бога 4 Боговите 11 Човекот е бог 13 Бог се инкарнира и ја добива формата на своите созданија 16 Бог станува човек 20 Луѓето стануваат богови 22 Зошто? 26 Дали Бог станал човек? 29 Возможно ли е човекот да стане бог? 33 Дали бог имаContinue Reading