Дијалог-помеѓу-професорот-атеист-и-студентот-муслиман

Следниот текст е одземан од преводот на книгата “Who is the monkey?” (Кој е мајмунот?), со која се потврдува вистината на муслиманското верување за потеклото на човекот. Овој прирачник е основа и неопходен за сите оние кои сакаат да го разберат концептот за потеклото на човечкиот живот во Ислам. ИстотакаContinue Reading

-илустриран-водич-за-разбирање-на-Исламот-PDF

  Содржина Предговор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Глава 1 – Некои докази за вистиноста на Исламот. . . . . . . . 7 1) Научни чуда(му`џиза)Continue Reading