Подарок – За оние кои искрено и сериозно трагаат по вистината. – Посветено на разумните Содржина на книгата Прашања пред читањето Во сржта на темата Единствениот Вистински Бог во Библијата (Стариот завет) Единствениот Вистински Бог во Библијата (Новиот завет) Единствениот Вистински Бог во Куранот Заклучок Завршна мисла Прашања пред читањетоContinue Reading

Содржина Предговор 2 Верувањето во Бога 4 Боговите 11 Човекот е бог 13 Бог се инкарнира и ја добива формата на своите созданија 16 Бог станува човек 20 Луѓето стануваат богови 22 Зошто? 26 Дали Бог станал човек? 29 Возможно ли е човекот да стане бог? 33 Дали бог имаContinue Reading