-Куранот-КУРАН-со-ПРЕВОД-PDF

ЕЛ-ФАТИХА (Отвор) 1 1. Во името на Аллах, Милос- тивиот Сомилосен! 2. Благодарение на Аллах, Го- сподарот на световите, 3. Милостивиот и Сомилосен, 4. Владарот на Денот суден! 5. Ние само Тебе Те обожава- ме и ние само од Тебе помош. бараме! 6. Упати не по патот вистински, 7. поContinue Reading

-ги-обавуваа-молитвите-овие-Божји-пророци-Муса-Мојсеј-Иса-Исус-и-Мухамед-Божјата-мир-да-биде-брз-нив-Ахмед-Деедат-PDF

Како ги обавуваа молитвите овие Божји пророци: Муса (Мојсеј), Иса (Исус) и Мухамед (Божјата мир да биде брз нив)? Еднаш Шејх Ахмед Деедат, големиот исламски научник, бил за посета во градот Џедда во Саудиска Арабија, и ни раскажа еден случај што му се случило од своите искуства во животот. ТојContinue Reading

Дијалог-помеѓу-професорот-атеист-и-студентот-муслиман

Следниот текст е одземан од преводот на книгата “Who is the monkey?” (Кој е мајмунот?), со која се потврдува вистината на муслиманското верување за потеклото на човекот. Овој прирачник е основа и неопходен за сите оние кои сакаат да го разберат концептот за потеклото на човечкиот живот во Ислам. ИстотакаContinue Reading

-во-Исламот-и-во-Еврејско-христијанската-вероисповед-меѓу-митологија-и-вистина-Проф.-Др.-Шериф-Абдел-Азим-PDF

Содржина Вовед 4 1. Гревот на Ева 7 2. Наследениот грев на Ева 9 3. Срамоносните ќерки 14 4. Образување на жената 16 5. Нечисти развратни жени 18 6. Посведочење на жената 20 7. Прељуба(браколомство) 22 8. Заклетва (завет) 24 9. Сопственоста (имотот) на жената 26 10. Развод 30 11.Continue Reading