Sievietes statuss Isāmā un jūdu-kristiešu tradīcijā - Dr. Sherif Abdel Azeem [PDF + DOC]

Ievads Pirms pieciem gadiem avīzes „Toronto Star” 1990. gada 3. jūlija numurā es izlasīju Gvenas Daieres (Gwynne Dyer) rakstu „Islāms nav vienīgā reliģija, kas balstīta patriarhālās doktrīnās”. Tajā bija aprakstīta kādas Monreālā notikušas konferences par sievietēm un varu dalībnieču saniknotā reakcija uz slavenās ēģiptiešu feministes Dr. Navalas Sādavi (Nawal Saadawi)Continue Reading