Islamo-principai-Muhammad-Ibn-Saalih-Al-Uthaymeen-PDF

ĮVADAS Visa šlovė Allahui, Pasaulių Viešpačiui, Kuris lėmė geriausią pabaigą dievobaimingiesiems ir Kuris yra priešiškas tik nusidėjėliams. Liudiju, kad nickas neturi teisės būti garbinamas, išskyrus Allahą Vienintelį, neturintį partnerių, tikrąjį visa ko Valdovą. Liudiju, kad Muchammedas yra Jo vergas ir Pasiuntinys, pranašų antspaudas (paskutinysis iš Pranašų) ir dievobaimingųjų lyderis. LaiContinue Reading