EBIRI MUKITABO KINO Ennyanjula……………………..3 Omusomo ogusooka: Sulat Alfaatiha n’ezimu kussuula enyimpi..5 Omusomo ogwokubiri: Amakulu ga Shahaada ebbiri……………8 Omusomo ogwokusatu: Empagi z’obukkiriza…………………..17 Omusomo ogwokuna: Emiteeko gya Tawuhiid…………………29 Omusomo ogwokutaano: Empagi z/obusiraamu………………..34 Omusomo ogwomukaaga: Obulombolombo bw’esswala………37 Omusomo ogwomusaanvu: Empagi z’esswala…………………41 Omusomo ogwomunaana: Ebikakata musswala………………..46 Omusomo ogwomwenda: Okunnyonnyola Attahiyyatu………..48 Omusomo ogwekumi: Ebiri sunnahContinue Reading

EBIFA-KU-MUZIMU-Nuuhu-Uthman-Kibuuka-PDF-DOCX

EBIRI MUNDA ENNYANJULA LWAKI NAWANDIIKA KU MUZIMU OMUZIMU KYE KKI? OBUJULIZI OBULAGA NTI BULI MUNTU ALIKO OMUZIMU OMUZIMU GUSOBOLA OKUSIRAMUKA? OMUZIMU GWEKUUMIRA NNYO MU LULYO LW’OMUFU EMIZIMU GYEKUUMIRA NNYO KU BISIGALIRA BY’OMUFU OKUTUULA KU MALIBA G’EBISOLO EBIKAMBWE TEKIKKIRIZIBWA OKUKWATA OMUZIMU GW’OMUNTU OMUZIMU OKULULUMA ENSIBUKO Y’OBUTASINZA ALLAH KWALI KUSINZA MIZIMU ABASIRAAMUContinue Reading

OKUNNONNYOLA-EBIKOLO-YOBUKKIRIZA-MULULIMI-OLUGANDA-MUHAMMAD-BUN-SWALEH-AL-UTHAIMEEN-PDF

EBIRI MUKITABO KINO 1- Ennyanjula……………………………………..….….…..4 2- Eddiini y’obosiraamu…………………….…..…..…….6 3- Empagi z’obusiraamu……………………………..….……11 4- Emisinji jenzikiriza y’obusiraamu…………..….……….…15 5- Okukkiriza Allah…………………………..………………16 6- Okukkiriza bamalayika……………………………………32 7- Okukkiriza ebitabo…………………………………………37 8- Okukkiriza Ababaka…………………………………….…39 9- Okukkiriza olunaku lwenkomerero………………….….…46 10- Okukkiriza okugera………………………………………64 11- Ebigendererwa byenzikiriza y’obusiraamu…………….…75 ENNYANJULA Mazima amatendo amalungi, amajjuvu ga Allah owekitiibwa nanyini buyinza, tumutendereza, netumusabaContinue Reading