Сахабалардын даражасын  артыкчылыгын  өзгөчөлүгүн жана үммөттүн аларга болгон милдетин мусулмандарга жеткирүү  Ошондой эле Ахлу суннанын сахабалар тууралуу ишенимин баяндап  Рофида сыяктуу агымдардын туура эмес ишенимдеринен кайтаруу PDFContinue Reading