Kamik-di-sisooraas-unen-silamukaas-sati-Eliibarey-Ewaaniiney-Alukuraaney-Siluwaas-sagorumi-Amisilimau-PDF

Fútoonumaf Usalaal Emitey, kásuumaayak di kalawak kati Emitey di ikulako di Amansaau, Anabiyonau oololaal an úbooliaami, alakomi Aboñaayau ati Emitey. Kutiom, kúliinom kumisilimaak, jimanj mati Emitey ebonketuubonket, poop nootaale emanj waaf ubaaciir : 1. Utoogandau woo ulakomi emanjey : yoo elakomi emanj Emitey, numanj Aboñaayau coluyo () numanj burunab batiContinue Reading