תחילת ההתגלות كتاب بدء الوحي איך היתה תחילת התתגלות אל שליח אללה, יברכו אללה ויתן לו שלום, ואומרו יתעלה: ” גילינו לך (דברי נבואה) כשם שגילינו לנח ולנביאים אחריו.” (סורת הנשים : 163). מוחמד בן אברהים אלתיימי, אמר שהוא שמע את עלקמה בן וקאס אללייסי אומר: “שמעתי את עומר בןContinue Reading