קוראים לו עבדאללה בן סלאם בן אלחארת והוא צחאבי נערץ וכינויו : אבו יוסף מצאצאי יוסף עליו השלום. אמר מפיו אלדהבי בחיבור אלסיר : “האמאם המלומד, אשר מועד לו גן עדן, בעל הברית עם האנצאר מסגולת חברי הנביא תפילת אללה עליו וברכתו לשלום. והיה יהודי מיהודי בני קינקאע. إسلامه התאסלמותוContinue Reading

עניינים • העולם, לפני התגלות האיסלאם • האיסלאם נלחם בכל הופעות הגהיליה “הבורות” • האיסלאם נלחם באפלייה הגזעית • דת הברהמניים הפלה את האנשים • דת הרומאים והיוונים העלה את הרומאים על כל סוגי האדם • היהודים טוענים שהם “העם הנבחר מטעם אללה” • קדמוני הערבים הפלו את האנשים לפיContinue Reading