תוכן הענינים תוכן הענינים ………………………………………………………… 3 מעשים המועילים לפועלם עצמו ………………………………….. 10 מעשים הקשורים לתפילה …………………………………………. 10 הטהרה שלפני התפילה …………………………………………….10 סוואק …………………………………………………………………. 11 ההליכה למסגד ……………………………………………………… 12 הטוהרה והענווה בדרך למסגד ……………………………………. 13 הקריאה לתפילה ( אזאן) …………………………………………… 14 התפילה בצבור ………………………………………………………. 14 ההליכה השכם לתפילה …………………………………………….. 15 ההליכהContinue Reading