תוכן העניינים הקדמה היצור הראשון יצירת השמים והארץ החוכמה מאחורי בריאת בני האדם הצורך לשליחים בריאת אדם הראשון עליו השלום יציאת אדם, חווה ואבליס מגן העדן הנביא נוח עליו השלום אברהם עליו השלום משה עליו השלום הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ישוע שליחו של אללה יתעלה מרים עליה השלום לידתוContinue Reading