תחילת ההתגלות كتاب بدء الوحي איך היתה תחילת התתגלות אל שליח אללה, יברכו אללה ויתן לו שלום, ואומרו יתעלה: ” גילינו לך (דברי נבואה) כשם שגילינו לנח ולנביאים אחריו.” (סורת הנשים : 163). מוחמד בן אברהים אלתיימי, אמר שהוא שמע את עלקמה בן וקאס אללייסי אומר: “שמעתי את עומר בןContinue Reading

תוכן העניינים הקדמה ………….. 1 האם האסלאם דת מושלמת ? …………. 9 דין ההוספה לדת במה שלא חוקק על ידי אללה ושליחו ……….. 10 מהו חידוש ……… 11 דעות כמה מדענים ופרשנים בקילול החידושים …………16 חשדות מסורבות על הטבת החידוש בדת ………..16 עמדתנו כלפי המחדש בדת …………18 הסיבות להופעת החידושיםContinue Reading