קוראים לו עבדאללה בן סלאם בן אלחארת והוא צחאבי נערץ וכינויו : אבו יוסף מצאצאי יוסף עליו השלום. אמר מפיו אלדהבי בחיבור אלסיר : “האמאם המלומד, אשר מועד לו גן עדן, בעל הברית עם האנצאר מסגולת חברי הנביא תפילת אללה עליו וברכתו לשלום. והיה יהודי מיהודי בני קינקאע. إسلامه התאסלמותוContinue Reading

מוחמד-שליח-אללה-עליו-ברכה-ושלום-עבד-אל-רחמן-בן-עבד-אל-כרים-אל-שיחה-PDF

תוכן העניינים תוכן העניינים …….. 3 הקדמה …… 5 מי הוא מוחמד? ……. 9 יחוסו ……. 9 הולדת הנביא וגידולו ……. 13 תיאורו של הנביא מוחמד ….. 21 תכונות וסגולּוֹת הנביא ………. 22 נימוסיו של הנביא מוחמד …… 35 עֵדויות ישרות ……… 37 נשות הנביא ……… 39 הוכחות מסורתִּיות המעִידיםContinue Reading

עניינים • העולם, לפני התגלות האיסלאם • האיסלאם נלחם בכל הופעות הגהיליה “הבורות” • האיסלאם נלחם באפלייה הגזעית • דת הברהמניים הפלה את האנשים • דת הרומאים והיוונים העלה את הרומאים על כל סוגי האדם • היהודים טוענים שהם “העם הנבחר מטעם אללה” • קדמוני הערבים הפלו את האנשים לפיContinue Reading