תוכן העניינים הקדמה …………….. 4 העמידה במבחן מבחינת ההלכה …………….. 6 סיבות האסונות והעמידה למבחן, כתוצאה לזעם אללה ………. 8 דרכי שמירת חסדי אללה …………13 דרכי הטיפול באסונות, וניסויי אללה, ודרכי הקלת תוצאותיהם …………..20 דרכי ביצור הנפש …………….27 התועלות של ציון ואזכור אללה ……………29 מבין האזכור הכי טוב ………..31 דרכיםContinue Reading

תוכן הענינים תוכן הענינים ………………………………………………………… 3 מעשים המועילים לפועלם עצמו ………………………………….. 10 מעשים הקשורים לתפילה …………………………………………. 10 הטהרה שלפני התפילה …………………………………………….10 סוואק …………………………………………………………………. 11 ההליכה למסגד ……………………………………………………… 12 הטוהרה והענווה בדרך למסגד ……………………………………. 13 הקריאה לתפילה ( אזאן) …………………………………………… 14 התפילה בצבור ………………………………………………………. 14 ההליכה השכם לתפילה …………………………………………….. 15 ההליכהContinue Reading