תוכן העניינים תוכן העניינים ……….. 3 הקדמה ……….. 4 האיסלאם דת השלום ……….. 7 המשמעות של האיסלאם ………… 7 האם התשפט האיסלאם בכפייה ? …….. 10 האם האיסלאם התפשט על ידי הכוח ؟ ……. 12 האם נלחמו המוסלמים למען האוצרות ? …….. 17 האיסלאם מגנה את האלימות ……… 22 המערכתContinue Reading