תוכן העניינים הקדמה .4 כיצד מאמינים בדת האסלאם? …6 המשמעות של ייחוד אללה ..6 התועולות של האימונה באללה …..8 האימונה במלאכים …..9 האימונה בספרים של אללה .11 האימונה בשליחים 14 מי הוא מוחמד עליו ברכה ושלום? ….15 האמונה ביום האחרון …16 האימונה בגזירת גורלו של אללה ..18 ההתרחצות המלאה …..20Continue Reading

תוכן העניינים תוכן העניינים …………….. 3 הקדמה ……………. 4 מהו האסלאם? ……………… 8 תכונות האסלאם ………. 8 הטבע הבריא ………….. 8 המונותיאיזם …………….. 10 עבדות ……….. 10 רציונליות ………. 12 אלוהות ……….. 13 העולמיות………… 14 המתינות והמציאותיות …….. 15 השלמות ……… 16 השקיפות והבהירות ….. 17 החיוביות …………. 18 היציבותContinue Reading