Pillars-of-Eman-NYUYLE-GOON-DINAL-Falatia-Language-PDF-DOC

بسم الله الرحمن الرحيم Yettoore na woodani ALLA Juulde e kisndam na woni dow Annabaajo mo annabaajo fuf walaa caggal mum Annabaajo meeden MUHAMMAD bi ABDULLAAHI-junulde e lisndam tabiti dow makko-. caggal dinum: Sikke walaa yalla saakugol annde Alsilaamaakaı na jogi tabe mawde nder bangingol pa’ Alsüaamaaku e tabintingol danarane[tugaalJDIINAContinue Reading