ناشر کتاب: نشر احسان سال انتشار: 1393 تعداد جلد ها: 1 تعدادی از صفحات: 625 محمود حسن دیوبندی معروف به شیخ هند (1851-30 نوامبر 1920) یک عالم مسلمان سنی فعال علیه حکومت بریتانیا در هند بود. حسن در سال 1851 در بریلی به دنیا آمد و تحصیلات خود را درContinue Reading