Jumala-Sonumitooja-Muhammed-Jumal-onnistagu-teda-Abdurrahman-Al-Sheha-PDF-DOC

Sissejuhatus Kõik ülistus olgu Jumalale, maailma Kõigeväelisele Isandale[1] ja Jumal õnnistagu Prohvet Muhammedi ning tema perekonda. Moslemid kinnitavad, et Prohvet Muhammed ()[2] on kahtlemata suurim mees maailma ajaloos. Tegemist ei ole alusetu väitega. Kes iganes vaevub lugema tema elulugu ning tundma õppima tõde tema iseloomu kohta, jättes kõrvale igasugused eelarvamused,Continue Reading