GUDSBEGREBET-I-ISLAM-PDF

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre betydelige guddommeligheder. Dette er ikke tilfældet med “Allah”. Allah er det personlige navn på den Ene Sande Gud.Continue Reading