Ctyricet-Nawawi-Al-Imam-an-Nawawi-PDF

Bůh seslal: A věřte v to co můj Posel (Muhammad mír a požehnáni Boží s ním) vám řekne. (Korán) Překlad části úvodu od Imáma Nawawi Chvála Bohu, Pánu všech světů, Věčný strážce nebe a země. Vládce všech stvoření. Posilující Posly, kteří přišli aby ukázali cestu těm, kteří jim byli určeníContinue Reading