Strucny-pruvodce-k-porozumeni-Islamu-cesky-PDF

Předmluva k českému vydání Tato kniha ve své první Části na několika příkladech ilustruje výjimečnost textu Koránu. Korán, zjevený proroku Muhammadovi (nechť mu Bůh žehná a dá mu mír) v letech 610 až 632 n. l., je kniha určená pro všechny lidi. Jeho jazykem je arabština. Spisovná arabština, jazyk pevnýchContinue Reading

Zaostreno-na-Islam-Hammudah-Abdalati-PDF-1

OBSAH Předmluva k prvnímu vydání 6 Předmluva k druhému vydáni 8 Ůvod 9 Kapitola I IDEOLOGICKÝ ZÁKLAD ISLÁMU Alláh (Bůh) Význam islámu Zkladní články víry v islám Poznámky Kapitola II ZÁKLADNÍ POJMY V ISLÁMU Pojem víra (imán) Pojem zbožnost (birr) Pojem bohabojnost (tagwa) Pojem proroctví Pojem život Pojem náboženství PojemContinue Reading

Klic-k-pochopeni-islamu-Dr.-Abd-Ar-Rahman-bin-Abd-Al-Karim-Ash-Sheha-PDF

Obsah Předmluva Co je to islám? – Co říkají o islámu – Pilíře islámu – Kdo je Posel islámu – Co říkají o Muhammadovi – Pilíře víry – Co je to Korán – Co říkají o Koránu Základní cíle islámu Etiketa, dobré způsoby a morálka v islámu Práva v islámuContinue Reading

Porozumeni-islamu-PDF

Ve jménu Alláha, Milosrdného a Slitovného Stát Katar otevřel své brány též ostatním kulturám a civilizacím při zachování své místní identity. FANAR je Katarské Islámské kulturní centrum, jehož budova je zde jedním z nejvýznamnějších orientačních bodů, nelze přehlédnout její impozantní design se spirálovitým minaretem, který odráží světlo a je jakýmsiContinue Reading