Uz-jste-objevili-tu-skutecnou-krasu-Dr.-Naji-Ibrahim-Arfaj-PDF-DOC

Část první – Pouze špička ledovce Tato kniha uvádí jen některé příklady té skutečné krásy a velikosti. • Inspiruje nás k dobrým úmyslům, pozitivnímu přístupu a přátelskému vnímání druhých. • Učí nás odpouštět a milovat pro druhé to, co máme rádi sami pro sebe. • Nabádá nás k upřímnému úsměvuContinue Reading

Rozhovor-krestana-s-muslimem-H.-M.-Baagil-PDF-DOC

OBSAH Rozhovor 7 První setkání křesťana s muslimem 7 Bible Svatá 17 Učení o Trojici25 Učení o božské podstatě Ježíše Krista30 Učení o božském původu Ježíše36 Byl Ježíš ukřižován?39 Učení o vykoupení a prvotním hříchu44 MOHAMED V BIBLI 46 Izmael i Izák byli oba požehnaní46 Kritérium Proroka podle Jeremjáše50 BakaContinue Reading

Strucny-pruvodce-k-porozumeni-Islamu-cesky-PDF

Předmluva k českému vydání Tato kniha ve své první Části na několika příkladech ilustruje výjimečnost textu Koránu. Korán, zjevený proroku Muhammadovi (nechť mu Bůh žehná a dá mu mír) v letech 610 až 632 n. l., je kniha určená pro všechny lidi. Jeho jazykem je arabština. Spisovná arabština, jazyk pevnýchContinue Reading

Smysl-Stvoreni-Dr.-Abu-Ameenah-Bilal-Philips-PDF

Obsah Úvod 5 Proč Bůh tvořil? 8 Proč Bůh stvořil lidstvo? 13 Proč Bůh stvořil člověka na Zemi? 21 Proč Bůh stvořil svět? 29 Závěr 32 Index hadíthů 33 Index veršů z Koránu 35 Bibliografie 38 Úvod Smysl Stvoření je téma, se kterým si každý člověk v některé fázi svéhoContinue Reading