-стеган-гIап-Къуръан-тIехь-а-Суннатехь-а-долу-зикр-Нохчийн-маттахь-Шейх-СаIид-ибн-Талий-ибн-Вах-ф-АлкъахьтIаний-PDF

Сайн денанна Гуьмсетана… Суна доьххьара ламаз дан Iамийначунна… Со бусалба дин тIехь хьалакхиийначунна… Иа АллахI! Хай сан Веза Дела! Хара жайна гочдарна суна хилла болу мел сан денене Гуьмсете дIакхачабе Ахь. Гочдархо: Адама Султана Олхазар. Мединат. Бусалба дин 1аморан университет. 19 май 2003 шо. Жайна яздинчун дешхьалхе Хара дацдина жимаContinue Reading

Гочдархочун дешхьалхе Къинхетаме а волчу, къинхетам беш а волчу АллахIан цIарца дIадоладо ас! Ас хастам бо АллахIана, кхоччуш Цунна хастам бан сайн цкъа а ницкъ кхочур боций а хууш, Цо ша хаста ма-варра Иза вуйла а хууш. Ас доьху Цуьнга, Цо Шен лай а, Шен элча а волу вайн пайхамарContinue Reading

-СТАГА-ХІОРА-ДИЙНАХЬ-ДЕЛА-ХЬАХОР-PDF-JPG

ІЛЬЙРАННА А, СУЬЙРАННА АДЕШ ДОЛУ ЗИКР Туьйранна а, суьйранна а, дIавижале а Айатул-курсий дешнарг шайтанах ларвийр ву: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولاContinue Reading

Хьуна хаийла, шина Iийд-дийнан ши буьйса лекха хинволу АллахI хьахош, ламазаш деш, кхидолу Iибадаташ деш яккхар мелехь хилар. Цунах лаьцна деана ду хьадис: «Шина Iийд-дийнан ши буьйса (Дала Iибадат дарца) сема яьккхинчуьнан дог лийр дац дегнаш лечу дийнахь». Кхин а деана ду: «АллахIа доьхьа, АллахIера мел хиларга догдохуш, шина Iийд-дийнанContinue Reading