Ang Qur’an at MAKABAGONG SIYENSIYA – Dr. Maurice Bucaille