Al-Fâtihah och Djuz ‘Amma tillsammans med översättningen av dess versers betydelser på svenska