ჯანმრთელობის მომნიჭებელი, მშვიდობისა და უსაფრთხოების წყარო. მსახურები საფრთხიდან უსაფრთხოებაზე დამდგენი.