ყოველგვარი ნაკლისაგან შორს მყოფი, ღვთაება, უზენაესი და პატივის მქონე.